Σύστημα Διαχείρισης Εργαστηριακών Πληροφοριών (LIMS)

F.E.I.S. - Food & Environmental Information System

Σύστημα LIMS Πρόκειται για ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εργαστηριακών πληροφοριών (λογισμικό LIMS), που έχει σαν στόχο να υποστηρίξει τη συλλογή πληροφοριών ενός εργαστηρίου και να αυτοματοποιήσει τις διάφορες εργασίες, δηλαδή τη διαχείριση πελατών, παραγγελιών, δειγμάτων, έκδοση πιστοποιητικών.

Ειδικά στο F.E.I.S . η ροή και η συλλογή της πληροφορίας γίνεται με βάση την διαπίστευση του εργαστηρίου, δηλαδή το λογισμικό καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του συστήματος 17025.

Σύστημα Διαχείρισης Εργαστηριακών Πληροφοριών LIMS Το πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες:

 • Διαχείριση Παραγγελιών
 • Διαχείριση Δειγμάτων
 • Ενημέρωση αποτελεσμάτων εξετάσεων
 • Έκδοση πιστοποιητικών
 • Στοιχεία Πελατών
 • Προμηθευτές
 • Αποθήκη
 • Στατιστικά / Εκτυπώσεις
 • Εργαστηριακοί Χρήστες
 • Backup


Απευθύνεται σε:
 • Χημικά & Μικροβιολογικά Εργαστήρια
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης
 • Βιομηχανίες Τροφίμων


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση του προγράμματος στο εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζι μας.
Αγίου Ανδρέου 69
Πάτρα 26221
2610.274103