Ασύρματα Δίκτυα

Εξειδικευμένες γνώσεις σε επίπεδο πρωτοκόλλου!
  • Bluetooth Consulting
  • Ανάπτυξη κώδικα για τεχνολογίες ασύρματων δικτύων τοπικής εμβέλειας
  • Τεχνολογία Bluetooth
  • Τεχνολογία Wi-Fi
Bluetooth ConsultingΑγίου Ανδρέου 69
Πάτρα 26221
2610.274103